d[x]i magazineThis is my illustration for the number 27 of the culture & postdesign magazine calle d[x]i.
This number theme is "hair"

____
Esta es mi ilustración para el número 27 de la revista de cultura y post-diseño llamada d[x]i.
El tema de este número es "el cabello"

more info: www.dximagazine.com/index3.asp